Sökning: "Madeleine Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Madeleine Holm.

 1. 1. Sjukt kul med kärlek : Psykisk och fysisk sjukdom i 2010-talets romantiska komedier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Madeleine Holm; [2019]
  Nyckelord :Filmvetenskap; Genre; Romantisk komedi; Sjukdom.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Psykisk och fysisk sjukdom är ett tema som under 2010-talet har dykt upp i ett flertal romantiska komedier. Studien utgår från denna motsägelsefulla förteelse. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors ansvar vid patientöverlämning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Holm; Madeleine Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Matematiklärares upplevelser om elevers lässvårigheter i matematiken på högstadiet och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ingela Holm; Linda Flodén Linda Flodén; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; lässvårigheter; läsförståelse lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Enligt olika PISA-undersökningar under flera år har elevers matematikkunskaper fortsatt att sjunka. Enligt undersökningarna finns det ett högt samband mellan läsning och matematik. Matematik finns överallt och är viktigt i dagens skola. Det är av stor betydelse att eleverna får det lässtöd de behöver i matematiken. LÄS MER

 4. 4. ”Det kan ibland vara en ingång till att nå patientens tankar och känslor och på så sätt påverka deras förhållningssätt till sig själva och andra” : En kvalitativ intervjustudie om en grupp fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av sitt arbete inom den svenska ätstörningsvården.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sally Berg; Madeleine Holm; [2017]
  Nyckelord :Physiotherapy; eating disorder; physical activity; compliance;

  Sammanfattning : Bakgrund Ätstörningar är psykiatriska tillstånd som innefattar problem som nedsatt kroppsuppfattning och stegrad muskelspänning. En ökad risk för att hamna i ett ohälsosamt träningsbeteende finns. Fysioterapeutisk behandling syftar till att hjälpa patienterna återfå en realistisk självbild och en positiv upplevelse av kroppen. LÄS MER

 5. 5. Tillsyn av mindre hästgårdar i Sjöbo kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Madeleine Holm; [2016]
  Nyckelord :Horse farms; Nutrient leaching; municipal inspections; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sjöbo municipality in the southern parts of Sweden is well suited for keeping horses since the sandy soil and, for the region, cheap land makes it possible to provide good grassing for horses all year around. In this project nutrient leakage from horse farms was investigated by conducting inspection. LÄS MER