Sökning: "Madeleine Jansson Forsby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Jansson Forsby.

  1. 1. Kvinnor som mördar : En kvalitativ studie i hur kvinnor som mördar sina män framställs i media

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Caroline Bergquist; Madeleine Jansson-Forsby; [2012]
    Nyckelord :Framställning; Kvinnor som mördar; Genus; Avvikare; Brott;

    Sammanfattning : Vi har studerat tolv avsnitt av den amerikanska dokumentären Kvinnor som mördar. Dokumentären presenterar tolv kvinnors bakgrunder och deras liv fram tills de begår mord och får sitt straff i domstol. LÄS MER