Sökning: "Madeleine Ljungberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Madeleine Ljungberg.

 1. 1. Faktorer som påverkar vårdpersonalen vid orosanmälan av misstänkt barnmisshandel- Litteraturstudie kring röntgensjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Ljungberg; Cornelia Wahlgren; [2021-06-08]
  Nyckelord :Röntgensjukskötersk*; barnmisshandel; röntgen; bemötande; orosanmäl*;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige blev barnkonventionen lag i januari 2020, enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en trygg uppväxt. I Sverige gjordes under 2019, 25 000 anmälningar om misshandel mot barn. Om inte misshandeln på barnen uppdagades i tid och det skulle ske upprepningar av misshandeln, kunde det lett till ökad dödlighet bland barnen. LÄS MER

 2. 2. Offentlig upphandling : Att vara, eller icke vara, ett offentligt styrt organ

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Madeleine Hammerman; David Ljungberg; [2015]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; offentligt styrt organ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget kring offentlig upphandling, med fokus på vad som klassas som ett offentligt styrt organ och under vilka förutsättningar ett offentligt styrt organ får frångå bestämmelserna i LOU.... LÄS MER

 3. 3. ”KRAMAS ELLER PUSSAS, DET BRUKAR HJÄLPA” – En kvalitativ studie av hur barn och pedagoger i förskolan erfar försoning och begreppet förlåt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Backlund; Madeleine Forsling; [2012]
  Nyckelord :försoning; förlåt; konflikthantering; empati; vuxe;

  Sammanfattning : BakgrundUtifrån Piagets syn på stadie- och mognadsteorier har flera forskare, bland andra Stern (Norell Beach, 1995),nyanserat utvecklingsteorin och funnit att man föds med förutsättningar att utveckla empatisk förmåga. Denempatiska förmågan utvecklar barnet sedan i relationer med omvärlden. Ljungberg (1998, i red. LÄS MER