Sökning: "Madeleine Lundberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Madeleine Lundberg.

 1. 1. Riskjusterad avkastning i nynoteringar på Aktietorget : En jämförelse av Sharpe- och Sortinokvoten

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Petter Fredriksen; Madeleine Lundberg; [2017]
  Nyckelord :IPOs; Aktietorget; Risk-adjusted return; Sharpe ratio; Sortino ratio; Börsintroduktioner. Aktietorget; Riskjusterad avkastning; Sharpekvoten; Sortinokvoten;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har en stark underprissättningstrend observerats i det ökande antalet börsnoteringar, vilket har skapat ett starkt investerarintresse. En stor del av dessa nyintroducerade bolag är småbolag, varav de flesta noteras på mindre handelsplatsformer, så kallade MTF:er. LÄS MER

 2. 2. "Mitt arbete ger mig stress, det ger mig sjukt mycket press men även jättemycket glädje" : En kvalitativ studie om mellanchefers arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Lundaby; Louise L. Lundberg; [2016]
  Nyckelord :Middle manager; education; work load; meaningfullness; sociology; Mellanchef; utbildning; arbetsbelastning; meningsfullhet; sociologi;

  Sammanfattning : In this essay, we want to highlight the problems that middle managers face in the company. Middle manager is one of the most significant operators in a company, but also one of those most challenged position. LÄS MER

 3. 3. Pionjärer inom Golfen : En Marknadsundersökning av Vreta Kloster Golfklubb

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Lundberg; Carina Forslund; Emir Bijelonja; [2013]
  Nyckelord :Golf; Marknadsföring; Marknadsundersökning; Marknadsplan; Marknadsföringsstrategier; Nulägesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to conduct a market survey in order to form a marketing plan to enhance and communicate the image of Vreta Kloster Golf Club. To accomplish this, the authors conducted a situation analysis on the mentioned club. Data was collected through interviews as well as secondary sources. LÄS MER

 4. 4. Det traditionella produktivitetsmåttets framtid i ett digitaliserat samhälle- en explorativ studie av Sveriges Radio AB.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Lundberg; Stella Brandting; [2011]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Produktivitet; Public Service; Internet; Sveriges Radio AB;

  Sammanfattning : Internets utveckling har skapat nya förutsättningar för många företag i medieindustrin. För Sveriges Radio AB märks detta exempelvis i den problematik som uppstått i att integrera den digitala verksamheten i produktivitetsmätandet. LÄS MER

 5. 5. Leasing idag och imorgon : Aktörers syn på en eventuell revidering av IAS 17

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johan Westerlund; Lundberg Madeleine; [2008]
  Nyckelord :Finansiell leasing; finansiering; IAS 17;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag redovisas leasing antingen enligt den internationella IAS17, eller den svenska motsvarigheten RR 6:99. Kärnan av dessa standarder är att leasingantingen skall klassificeras som operationell, och då bara belasta resultaträkningen,alternativt som finansiellt och då aktiveras över balansräkning. LÄS MER