Sökning: "Madeleine Ngo"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Madeleine Ngo.

 1. 1. CHALLENGES TO OVERCOME IN THE SERVICE JOURNEY

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Madeleine Ngo; Katie Thielemann; [2020-07-23]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Subscription-Based Revenue; Data-Driven Business Model; Servitization;

  Sammanfattning : Background: During the last few years, the manufacturing industry has experienced a multitude of disruptions. One major strategic shift that is occurring across industries today is the implementation of services or “servitization”. LÄS MER

 2. 2. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 3. 3. Cooking banana farming system in rural Uganda : a comparison between agroforestry systems and non agroforestry systems

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Madeleine Andersson; [2014]
  Nyckelord :Agroforestry farming system; Non agroforestry; Cooking banana; Improved livelihoods ; Uganda;

  Sammanfattning : The demand for food, feed, fibre and fuel has increased in Uganda over the past 50 years due to population growth. Recurring extreme climate events such as drought and flooding, in combination with large-scale land degradation, have led to declining crop yields. Lack of equipment, money and socio-economic issues has contributed to low yields. LÄS MER