Sökning: "Madeleine Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Madeleine Nilsson.

 1. 1. Stadsbruk : i vilken mån kan Malmö kompensera för den åkermark som förstörs

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Izabelle Borg Nilsson; Madeleine Funck; [2022]
  Nyckelord :stadsbruk; urbanisering; lantbruk; hållbarhet;

  Sammanfattning : Title: Urban farming- To what degree can Malmö compensate for destroying arable land Seminar date: 2022-03-xx Course: EX0845: Bachelor thesis in Landscape architecture, Undergraduate Level, 15 Credits Advisor: Love Silow Authors: Izabelle Borg Nilsson, Madeleine Funck Keywords: Urban farming, sustainability, urbanization, agriculture Purpose: The purpose of this thesis is that through qualitative research contribute the reader with information about how and if cities can compensate for the arable land it uses for expanding and urbanization and if it can be done through urban farming. Furthermore, we intend to investigate if and what urban farming can offer a city. LÄS MER

 2. 2. "...Spreading happiness in a time of distress" : En kritisk diskursanalys om memes kopplat till covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fanny Söndergaard; Madeleine Nilsson; [2022]
  Nyckelord :communication; memes; media; discourse; covid-19;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine memes on the internet linked to covid-19 to see what opinions, themes and discourses are presented. Hopefully this study can contribute to increase the understanding of the meme-culture, but also the meaning and function memes has in a crisis context such as the pandemic. LÄS MER

 3. 3. Elevers koncetuella och procedurella kunskaper inom problemlösning : En kvalitativ studie om kooperativt lärande och problemlösning med fokus på elevers konceptuella och procedurella kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Nilsson; Karin Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Problemlösning; proportionalitet; kooperativt lärande; konceptuell förståelse; procedurell förståelse;

  Sammanfattning : This study serves as a response to a development need where difficulties regarding students' ability to solve mathematical problems were observed in two schools. The aim of this study has been to investigate the effects of using cooperative learning when teaching mathematics for students’ mathematics development. LÄS MER

 4. 4. Barnsjuksköterskans bemötande vid seponerad amning : En kvalitativ intervjustudie om mödrars upplevelser

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Natalie Culum; Nilsson Madeleine; [2021]
  Nyckelord :Bottle feeding; Breastfeeding; Experiences; Pediatric nurse; Treatment; Amning; Barnsjuksköterska; Bemötande; Flaskmatning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att mödrar upplever sig dåligt bemötta av barnhälsovården då de väljer att ge bröstmjölksersättning till sitt barn istället för att amma.  Studier gällande ämnet amning från Sverige finns, men det verkar vara få som berör barnsjuksköterskans roll. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande ämnesundervisning – en läromedelsanalys : Läromedel som verktyg för språkutvecklande ämnesundervisning i naturorienterande ämnen i åk 4

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Nilsson; [2020]
  Nyckelord :kunskapsutveckling; språkutveckling; andraspråkselever; läromedel; mellanstadiet; naturorientering; kontext; stöttning; interaktion;

  Sammanfattning : Studies show that a quarter of the pupils in today's Swedish schools can be presumed to have a first language other than Swedish. Unfortunately, research also show that students with a foreign background and students with another first language than Swedish tend to get lower grades and lower test results. LÄS MER