Sökning: "Madeleine Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Madeleine Olsson.

 1. 1. Rådgivning om egenvård till migranter med hjärtsvikt: en kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Grazyna Szkinc-Olsson; Madeleine Al Liddawi; [2021-05-21]
  Nyckelord :Rådgivning; Egenvård; Migranter; Hjärtsvikt; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: The number of migrants has increased rapidly in recent decades both in Sweden and other countries. The migrants' experiences of living with heart failure mean difficulties to manage and understand the disease related to language barriers as well as different cultural and religious views. LÄS MER

 2. 2. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 3. 3. Representation of Psychopathic Characteristics in Fiction : A Transitivity Analysis of the Protagonist’s External and Internal Dialogue in the TV-series You

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Madeleine Olsson; [2021]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Transitivity Analysis; Systemic Functional Linguistics; Fictional Psychopaths and Language;

  Sammanfattning : The series You (2018) challenges the traditional characteristics of a protagonist and introducesthe audience to a psychopathic protagonist with traits which are typically recognised in thetraditional villain. This study investigates the portrayal of the fictional character JoeGoldberg’s psychopathic characteristics by analysing the language used in his external andinternal dialogues. LÄS MER

 4. 4. Konsumentbeteenden under en världsomfattande pandemi : En kvalitativ studie som undersöker digitaliseringens roll under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Miriam Stierna; Madeleine Olsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; Consumer buying behaviour; Digitalization; The buying process; Maslow´ hierarchy of needs; Covid-19 pandemin; Konsumentbeteende; Digitalisering; Köpprocessen; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens relevans grundar sig i e-barometerns årsrapport gällande en påvisad ökning av svensk e-handel under år 2020. Följaktligen är syftet med denna studie att studera svenska kvinnors konsumentbeteenden inom detaljhandeln under Covid-19 pandemin med fokus på digitaliseringens roll. LÄS MER

 5. 5. Handledning i ledarskap i förskollärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :förskollärare; ledarskap; sociokulturellt perspektiv; VFU; förskolärarprogram; utbildning; handledning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur studenter i tvåparts- och trepartssamtal under verksamhetsförlagd utbildning på ett förskollärarprogram stöttas i utvecklande av förståelsen för ledarskap i förskolläraryrket. Studiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv som erbjuder begrepp för att förstå undervisning och lärande samt kommunikation. LÄS MER