Sökning: "Madeleine Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Madeleine Olsson.

 1. 1. Att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Löf; Madeleine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Mistrust; Pain; Self-management;

  Sammanfattning : Background: Endometriosis is an estrogen-dependent disease which means that the uterine mucosa grows outside the uterine cavity. The disease causes women' pain and affects the quality of life and it takes an average of five to seven years to get the diagnosis established. LÄS MER

 2. 2. HUR UPPLEVER PATIENTER ATT SÖMNEN PÅVERKAS VID SJUKHUSVISTELSE?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hulth Olsson; Jasmine Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Sömn; Upplevelse; Sjukhusvistelse; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är en viktig del i patientens tillfrisknande från sjukdom eftersom kroppen återhämtar sig under sömnen. Störd sömn kan leda till sömnbrist som påverkar patienten negativt genom exempelvis nedsatt immunförsvar. Patienters upplevelser av sin sömn vid sjukhusvistelse kan variera men upplevs i många fall negativ. LÄS MER

 3. 3. How does Bipolar and Depressive Diagnoses Reflect in Linguistic Usage on Twitter : A Study using LIWC and Other Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Olsson; Madeleine Lindow; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Twitter; Bipolar Disorder; Depression;

  Sammanfattning : Depression and bipolar disorder are two mental disorders which left untreated can have a devastating effect on a persons life as they are considered both chronic and disabling. Seeking help is often a big step that can be procrastinated for years, and misdiagnosis is a very common problem once contact with psychiatric care has finally been established. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder kring måltiden som främjar hälsan för personer med anorexia nervosa. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tina Malm; Madeleine Olsson; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; omvårdnad; hälsa; omvårdnadsåtgärder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som påverkar både den fysiska och psykiska hälsan och minst 10% av patientgruppen dör i sjukdomen på lång sikt. Måltiden är en viktig del av behandlingen inom slutenvården och sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienterna mot en god hälsa. LÄS MER

 5. 5. Stomi och sexualitet : En systematisk litteraturstudie om hur en tarmstomi påverkar sexualiteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Olsson; Ylva Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; lidande; partnerrelation; patient; sex; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi påverkar flera aspekter av patienters liv och även partners till dessa patienter påverkas. En viktig aspekt är sexualiteten. Stomi och sexualitet är båda två tabubelagda ämnen vilket kan påverka hur patienters problem bemöts av vårdpersonal. LÄS MER