Sökning: "Madeleine Susan Sheikh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Susan Sheikh.

  1. 1. Fjärrkontroll för omgivningsstyrning : Ett hjälpmedel för ökad självständighet

    Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Jonathan Henriksson; Madeleine Susan Sheikh; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet var att designa och konstruera en fjärrkontroll för omgivningsstyrning på uppdrag av Abilia. Målet med slutprodukten var att ersätta de befintliga produkterna Control Omni samt Control Prog. i Abilias befintliga sortiment. LÄS MER