Sökning: "Madelen Nordborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelen Nordborg.

  1. 1. AB Småland : En undersökning om kanaler för återbruk åt AB Småland samt möjligheter med miljömärkningar för kommersiell handel.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

    Författare :Johanna Carrass; Madelen Nordborg; [2016]
    Nyckelord :Sustainable consumption; reuse; sustainability; sustainable society; environment; circular economy and marketing; Hållbar konsumtion; återbruk; marknadsföring; affärsmodell; cirkulär ekonomi;

    Sammanfattning : Sustainable development has for a long time been a much spoken topic worldwide and so in Sweden. Sustainable development is about creating a social economic and cultural development and to ensure human well-being in balance with the earth´s ecological system. Nowadays sustainable consumption is also a much spoken topic. LÄS MER