Sökning: "Madelene Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Madelene Andersson.

 1. 1. Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :adhd; extra anpassningar; flickor; skolframgång; svårigheter;

  Sammanfattning : Andersson, Madelene (2020). Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelser av sin första tid på en operationsavdelning : En empirisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emilia Andersson; Madelene Kjetselberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Newly graduated; Nurse anesthetist s; Surgical ward; Anestesisjuksköterska; Nyexaminerad; Operationsavdelning; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterska är ett avancerat yrke som ställer höga krav på kompetens och självständighet. Forskning visar att nyexaminerade anestesisjuksköterskor upplever stress och otrygghet i sin nya profession. LÄS MER

 3. 3. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 4. 4. ”Det är nu det vänder” : en kvalitativ litteraturstudie om processen ut ur ett missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Andersson Sacramento; Madelene Chrysoulakis; [2020]
  Nyckelord :Turning points; social relationships; addiction; recovery; autobiographies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social work has increasingly come under the requirement of evidence-based practice, which might not consider the processes of individual change taking place outside of the field of social work. Therefore, the aim of this study was to explore the process of turning points and individuals’ desistance from substance abuse. LÄS MER

 5. 5. Social media adoption and usage : A study within the industrial sector in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Madelene Sundlin; Mathilda Svensson; [2018]
  Nyckelord :Social media; social media adoption; business to business; industrial industry; social media usage;

  Sammanfattning : Social media is considered an important marketing tool for B2B companies that are operating in the current decade (Andersson and Wikström, 2017; Brink, 2017; Itani, Agnihotri and Dingus, 2017). As social media has become a well-researched topic over the last decade, it has become more popular for businesses and individuals to use (Andersson and Wikstrom, 2017; Lacka and Chong, 2016; Michaelidou, Siamagka and Christodoulides, 2011). LÄS MER