Sökning: "Madelene Orregård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madelene Orregård.

 1. 1. Barnmorskestudenters förutsättningar att utöva professionellt bemötande inom Rwandas förlossningsvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Madelene Orregård; Frida Hjerpe; [2018-02-05]
  Nyckelord :Professionellt bemötande; hinder; möjligheter; förlossningsvård; barnmorskestudenters upplevelse; Rwanda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av målen med vården under förlossning är att skapa en positiv upplevelse för kvinnan. Den positiva upplevelsen är av värde för kvinnan och barnets framtida välbefinnande samt för kvinnans relation till både barn och partner. LÄS MER

 2. 2. Kunskap om HIV/AIDS hos unga studenter i Gulbarga, Indien

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madelene Orregård; Olof Oldén; [2013-11-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV (humant immunbristvirus) och AIDS (förvärvat immunbristsyndrom) är en av nutidens största utmaningar för den globala folkhälsan. Indien har den tredje största inhemska befolkningen levandes med HIV i världen. LÄS MER