Sökning: "Madelene Polfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madelene Polfors.

 1. 1. Juridik som gymnasieämne, tråkigt svårt eller roligt lätt? : – Konsten att integrera värdeskapande lärande i undervisningen

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Madeléne Polfors; [2019]
  Nyckelord :Värdeskapande lärande som pedagogik; juridik som gymnasieämne; elevinflytande; studiemotivation; ökade studieresultat.;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte har varit att pröva arbetssättet värdeskapande lärande under ett kursmoment/lektionsserie i ämnet juridik på gymnasiet och utvärdera vilka effekter det för med sig för eleverna. Studien är den första i sitt slag. En kvalitativ metod med fenomenologisk forskningsansats har använts. LÄS MER

 2. 2. Brottsmedlingen på utdöende. Gör om gör rätt... Är nationell samordning brottsmedlingens räddning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Polfors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER