Sökning: "Madelene Sjölander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelene Sjölander.

  1. 1. Herregud, är man 65 och pensionär, klart man borde få ta ett glas vin på en onsdag : En kvalitativ studie om orsaker och behandling för äldre personer med ett alkoholmissbruk

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Madelene Sjölander; Josefine Kjerlander; [2019]
    Nyckelord :äldre; alkoholmissbruk; orsaker; behandling;

    Sammanfattning : Studien syftar till att, utifrån ett behandlarperspektiv, identifiera orsakerna till att äldre individer utvecklar ett alkoholmissbruk. Studien avser vidare att undersöka om den kommunala öppenvården för individer med missbruk är anpassad för att möta äldre individer som missbrukar alkohol. LÄS MER