Sökning: "Madelene Stridh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelene Stridh.

  1. 1. Om inskolningsmetoder i förskolan : Några pedagogers syn på inskolningsmetoder i relation till barns behov och förutsättningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Cecilia Stridh; Madelene Sjökvist; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER