Sökning: "Madelene Vadstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelene Vadstedt.

  1. 1. Att vårda äldre med depression : En beskrivande systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Madelene Vadstedt; Sabir Dahir Mohamed; [2021]
    Nyckelord :Erfarenhet; omvårdnad; psykisk ohälsa; senior; systematisk litteraturstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund: äldre med depression lider i ensamhet som resultat av utebliven vård som grundas i olika faktorer. Vid utebliven vård ökar risken för suicidtankar och suicidhandlingar hos äldre med depression. När äldre insjuknar i depression förändras livet till det sämre vilket kan resultera i förminskat välbefinnande och livskvalité. LÄS MER