Sökning: "Madeline Rasmusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeline Rasmusson.

  1. 1. En begreppsanalys om tröst

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Madeline Rasmusson; Jeanita Suurhasko; [2009]
    Nyckelord :tröst; livshotande sjukdom; begreppsanalys; upplevelse; samhörighet; trygghet; tron på en högre makt; lindring;

    Sammanfattning : Många människor upplever ett lidande när de drabbas av en livshotande sjukdom. En av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är att lindra patientens lidande och ge tröst. Genom att göra en begreppsanalys undersöks innebörden i begreppet tröst och det förtydligas genom att visa attribut, förutsättningar och konsekvenser av begreppet. LÄS MER