Sökning: "Madina Alieva"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madina Alieva.

 1. 1. Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fatima Zahra El Bakouri; Madina Alieva; [2019-02-17]
  Nyckelord :Nyanlända elever; svårigheter; repertoarer; interkulturell pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Do global oil prices drive domestic food prices? : evidence from the Middle East countries

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madina Alieva; [2019]
  Nyckelord :food price; crude oil price; cointegration; VECM; Middle East;

  Sammanfattning : This study investigates the dynamic relationship between global oil prices and domestic food prices across 11 countries of the Middle East. Using monthly data covering the period from January 2010 to October 2018, the study employs long-run cointegration tests, vector error correction model (VECM) and vector autoregression (VAR) model to examine the effect of global oil prices on domestic food prices in a sample of Middle East countries. LÄS MER