Sökning: "Madonna"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Madonna.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på yrkesrollen : En kvalitativ studie om revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Martia Ghaffarnejad; Madonna Sawa; [2022]
  Nyckelord :revision; digitalisering; yrkesroll; konsult; granskare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER

 3. 3. Läsförtåelse hos elever i läsförståelsesvårigheter : En kvalitativ studie av arbetssätt som några lärare använder för att hjälpa elever att bättre förstå vad de läser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madonna Paulos; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hon får leken tåla - Föreställningar om kvinnor, relationer och sexualitet i våldtäktsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Flood; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära; genusrättsvetenskap; genus; sexualitet; relationer; straffrätt; våldtäkt; samtycke; hora-madonna-komplexet; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vilka föreställningar om kvinnan som återfinns i olika typer av våldtäktsmål utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Uppsatsen är begränsad till att enbart analysera mål där parterna är bekanta med varandra. LÄS MER

 5. 5. Pearl Fernandez: anti-kvinnan: En studie om konstruktioner av den kvinnliga mördarens femininitet, moderskap och aktörskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; femininity; agency; mastermind muse dichotomy; madonna whore dichotomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine and deconstruct the normative understandings of femininity, womens agency, and motherhood that characterize stories of women who murder - especially women who murder alongside men. With the guidance of Laclau and Mouffes discoursetheory this study has analyzed the construction of murderer Pearl Fernandez in the 2020 Netflix documentary The Trials of Gabriel Fernandez. LÄS MER