Sökning: "Magda Svensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Magda Svensson.

 1. 1. Superiors or subordinates – Who are the actual leaders? A case study of how leadership is constructed in a young, fast growing firm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Magda Svensson; Sara Thörn; [2018-07-03]
  Nyckelord :Leadership; Construction of leadership; Process of leadership; CoP; Group dynamics; Team leadership;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Utmaningar vid rekrytering i snabbt växande företag. En fallstudie av sex små ägarledda tillväxtföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Cervin; Magda Svensson; [2016-10-05]
  Nyckelord :Rekrytering; Tillväxtbolag; Kompetens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ratingbetyg - företag som ratas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Olander; Frida Andersson; Sandra Svensson; Ella-Magda Axenram; [2007]
  Nyckelord :Rating; ratingföretag; ratingbetyg; finansiella nyckeltal; regressionsanalys; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur utvalda företagsspecifika finansiella nyckeltal förhåller sig till ratingbetygen på valda företag. Undersökning omfattar 25 nordiska företag som är noterade på OMX. LÄS MER