Sökning: "Magdalena Bergqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magdalena Bergqvist.

 1. 1. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER

 2. 2. Posttraumatisk stress hos universitetsstudenter i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jens Sterner; Magdalena Bergqvist; [2007]
  Nyckelord :Posttraumatic Stress Disorder; Potentially Traumatic Event; students; survey research; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Psychology; Psykologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is an anxiety disorder resulting from exposure to a traumatic event. The purpose of this study was to examine the exposure to Potentially Traumatic Events (PTE) and the prevalence of PTSD among students at the University of Lund. Sexdifferences among these variables were also examined. LÄS MER