Sökning: "Magdalena Brander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Brander.

  1. 1. ”Mamma Jenny” och ”Statsministern” En kvantitativ studie Hur könsmärkt är Rapport och Nyheterna?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Magdalena Brander; Melissa Gustafsson; [2015-02-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this study we have chosen to explore if there is still signs of gender typing in the two news programmes Rapport and Nyheterna. By using a quantitative survey as a method we have investigated if there are any differences between the sexes and their roles. LÄS MER