Sökning: "Magdalena Fevgidis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Fevgidis.

  1. 1. Sjuksköterskornas revolution : En kvalitativ studie om organisatorisk identifikation

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

    Författare :Izabelle Erixon; Magdalena Fevgidis; [2017]
    Nyckelord :Organisatorisk identifikation; Teamkänsla; Gemenskap; SIT-teori; Vårdbemanning; Organisationer; Konsult;

    Sammanfattning : Sjuksköterskornas revolution är en kvalitativ studie om organisatorisk identifikation. Syftet med studien är att skapa djupare förståelse för hur sjuksköterskornas organisatoriska identitet påverkas av att arbeta genom entreprenadbemanning inom vården. LÄS MER