Sökning: "Magdalena Henryson Snöberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Henryson Snöberg.

  1. 1. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
    Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

    Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER