Sökning: "Magdalena Lundell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Lundell.

  1. 1. Att bemästra talkombinationer i matematik : En experimentell studie i årskurs 5

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Jessica Lindqvist; Magdalena Lundell; [2018]
    Nyckelord :matematiksvårigheter; deklarativ kunskap; specialpedagogik; RTI; intervention;

    Sammanfattning : Deklarativ kunskap (automatiserade förmågor) är hierarkisk, ny kunskap bygger på redan förvärvad kunskap, och anses vara av stor betydelse för att elever inte ska hamna i matematiksvårigheter. En del i detta är att ha befäst talkombinationerna (Hudson & Miller, 2006). LÄS MER