Sökning: "Magdalena Lundell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Lundell.

  1. 1. Att bemästra talkombinationer i matematik : En experimentell studie i årskurs 5

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Jessica Lindqvist; Magdalena Lundell; [2018]
    Nyckelord :matematiksvårigheter; deklarativ kunskap; specialpedagogik; RTI; intervention;

    Sammanfattning : .... LÄS MER