Sökning: "Magdalena Nyman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magdalena Nyman.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av stress i arbetet : En litteraturöversik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Isabelle Straum; Magdalena Nyman; [2020]
  Nyckelord :Hierarchy; Nurses; Occupational stress; Work experience; Workplace environment;

  Sammanfattning : Background: Stress is a person's biological response to pressure; it may be positive or negative depending on the amount of stress. Too much stress may result in physical or psychological sickness. Nurses in Sweden have laws and constitutions to follow as well as a description of competence. LÄS MER

 2. 2. Nätverket kring kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. En analys av kvinnors deltagande i politik och samhällsliv.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Davidsson Nyman; Magdalena Hansson; [2005]
  Nyckelord :Fogelstad; Kvinnliga nätverk; Tidevarvet; Frisinnade kvinnor; Riksdagskvinnor.; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : 1922 startades en kvinnlig medborgarskola på Fogelstad i Södermanland. Initiativet togs av en grupp namnkunniga kvinnor som ansåg att kvinnorna med sin nyvunna rösträtt behövde tränas i medborgarskap. Samtidigt fanns även andra sammanhang och med syfte att främja kvinnors deltagande i politiken och samhällslivet. LÄS MER