Sökning: "Magdalena Rääf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magdalena Rääf.

 1. 1. ”Ni kommer ofta hamna i konflikt medstyrdokumenten, det kan jag säga, för de är intejättebra.” : – En implementeringsstudie i hur samhällskunskapslärare implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna i samhällskunskap 1a1 och 1b.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Svensson; Magdalena Rääf; [2017]
  Nyckelord :Implementering; mänskliga rättigheter; närbyråkrat; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna undersökningen ämnar besvara hur gymnasielärare i samhällskunskap implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna, som alla elever ska ha kunskap om efter avslutade kurser i samhällskunskap. Undersökningen grundar sig i kvalitativa intervjuer, där fem lärare besvarar frågor kring i vilken utsträckning de implementerar kunskapskravet och vilken relation de har till olika perspektiv på mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Det är svårt att argumentera och reflektera när man inte får yttra sina tankar : En kvalitativ undersökning om krocken mellan utbildningen i Afghanistan och Sverige.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Magdalena Rääf; [2017]
  Nyckelord :Historieundervisning; historiedidaktik; Sverige; Afghanistan; Graounded Theory;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur tre afghanska pojkar upplevde en eventuell krock mellan det afghanska och det svenska skolsystemet. I den afghanska skolkulturen ingår inte reflektion och analyserande kan detta då bli ett hinder i den svenska skolan i ämnet historia? Frågeställningarna till undersökningen är: - På vilket sätt har eleverna under sin tid i Afghanistan tillgodogjort sig kunskap om historia? - Kan det finnas hinder i skolan för de nyanlända eleverna vad gäller den svenska historiedidaktiken när det kommer till förmedling av kunskap? - Upplever eleverna några svårigheter beträffande sättet undervisningen sker på i Sverige i ämnet historia, exempelvis när det gäller reflekterande frågor? Som metod i min undersökning utgår jag från Graounded Theory och kommer använda den som min analysmetod för mina tre intervjuer. LÄS MER