Sökning: "Magdalena Stosic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Stosic.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

    Magister-uppsats,

    Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
    Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER