Sökning: "Magdalena Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Magdalena Svensson.

 1. 1. Funderingar i marginalen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Magdalena Svensson; [2018-08-16]
  Nyckelord :keramik; broderi; collage; mönster; digital bildbehandling; kakel; screentryck; funderingar; marginalia; antropocen;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag fokuserat på hur jag genom att använda Photoshop och Illustrator kan skapa mönster och kollage som jag genom screentryck kan arbeta vidare med på lera. Som underlag för det digitala arbetet har jag använt egna broderier, teckningar och skulpturer. LÄS MER

 2. 2. Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cathrin Skogh; Blubb Svensson; [2018]
  Nyckelord :Grammatik; språkvetenskap; populärmusik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker vilka typer av avsteg från en normenlig språkhantering som finns i några utvalda svenska populära låtar, detta för att man inte tänker eller är uppmärksam på vad det är låttexten egentligen säger eller hur grammatiskt korrekt den är. Det är snarare så att man enbart hänger med i rytmen och därmed anser att texten tillsammans med musiken är fängslande vilket gör att låten i sin helhet är medryckande. LÄS MER

 3. 3. Synlighetens gränser : om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magdalena Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrycksstyrning; självframställning; LinkedIn; personligt varumärke; kontextkollaps; kuratering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Synlighetens gränser – om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn” är en kandidatuppsats författad av Magdalena Svensson vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Fallstudiens syfte är att undersöka vilka motiv som finns bakom LinkedIn-användning och hur samtida attityder kommer till uttryck i enskilda individers beskrivning av sig själva. LÄS MER

 4. 4. ”Ni kommer ofta hamna i konflikt medstyrdokumenten, det kan jag säga, för de är intejättebra.” : – En implementeringsstudie i hur samhällskunskapslärare implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna i samhällskunskap 1a1 och 1b.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tobias Svensson; Magdalena Rääf; [2017]
  Nyckelord :Implementering; mänskliga rättigheter; närbyråkrat; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna undersökningen ämnar besvara hur gymnasielärare i samhällskunskap implementerar kunskapskravet om de mänskliga rättigheterna, som alla elever ska ha kunskap om efter avslutade kurser i samhällskunskap. Undersökningen grundar sig i kvalitativa intervjuer, där fem lärare besvarar frågor kring i vilken utsträckning de implementerar kunskapskravet och vilken relation de har till olika perspektiv på mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Den psykiska ohälsans många ansikten - En kvalitativ studie om olika orsakssamband i förhållande till psykisk ohälsa hos unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Emma Magdalena Sivhed; Amanda Svensson; [2016]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; unga vuxna; individsamhället; fysisk aktivitet; teknikutveckling; Goffmans dramaturgiska perspektiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how different professionals who work with young adults look at different factors as possible triggers to mental ill-health among young adults. To examine this, we interviewed seven people who work with young adults. We used a qualitative method to get our empiricism. LÄS MER