Sökning: "Magdalena Wassdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magdalena Wassdahl.

 1. 1. Elevers och lärares initiativ till effektiv kommunikation vid lektioner i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Lindecrantz; Magdalena Wassdahl; [2015]
  Nyckelord :matematikundervisning; grundskola; effektiv kommunikation; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är ett examensarbete på avancerad nivå inom grundlärarutbildningen F-3 i fördjupningsämnet matematik och lärande. Syftet med arbetet har varit att undersöka vilka initiativ som tas av lärare eller elever för att göra den verbala klassrumskommunikationen effektiv under matematiklektioner. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk vinning till varje pris? En analys av den illegala vapenhandelns kopplingar till fiskeindustrin i området kring Victoriasjön.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magdalena Wassdahl; Emma Ornell; [2007]
  Nyckelord :Victoriasjön; vapenhandel; transnationella nätverk; nya krig; korruption; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I filmen Darwins mardröm skildras fiskeindustrin i Victoriasjön och dess kopplingar till illegal vapenhandel. Denna handel påverkas och möjliggörs av ekonomiska och politiska aktörers intressen, vilka har rötter som sträcker sig över staters gränser. LÄS MER