Sökning: "MagiCAD"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet MagiCAD.

 1. 1. Magicads potential för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Energisystem; MagiCAD; Ventilation; VVS; Tryckfall; Beräkningsprogram; Beräkningsmetoder; Tilluftssystem; Frånluftssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. LÄS MER

 2. 2. Installation av frikyla och vilka kostnader det innebär : Projektering och kostnadsberäkning för användning av frikyla i kylsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Lind; [2018]
  Nyckelord :Frikyla; kylsystem; projektering; kylcentral; flödesschema; pay-back-tid; Autodesk AutoCAD;

  Sammanfattning : In this work, a refrigeration centre with the use of free-cooling has been projected, drawn and then cost-calculated. The work began drawing a flowchart for the cooling system in the cooling centre, this flowchart were drawn in a program called Autodesk Autocad. LÄS MER

 3. 3. Systemlösningar för ventilation på en förskola : Energi- samt ekonomiutvärdering för CAV- och VAV-ventilation för olika luftbehandlingsaggregat

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mattias Rundblad; Nasim Walid; [2017]
  Nyckelord :VAV; CAV; Energy Efficiency; Ventilation; Preschool; LCC; Energy Simulation; Sensitivity Analysis; SFP; AHU; VAV; CAV; Energieffektivisering; Ventilation; Förskola; LCC; Energisimulering; Känslighetsanalys; SFP; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Energieffektiviseringar behövs för att klara klimatmålen. Syftet med detta arbete har därför varit att undersöka ventilationen i förskolebyggnaden Rymden i Eskilstuna kommun. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Jesper Magnusson; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :bim; digitalisering; utveckling; produktionsskedet; installatör; elentreprenad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet Författare: Gustav Bergström, Jesper Magnusson Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Dahlström, Eitech Electro AB Sead Behlic, Assemblin El AB Examinator: Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Hur kan elinstallatören arbeta med BIM och digitalisering i produktionsskedet? • Hur fungerar digitalisering i praktiken mellan installatör och projektör? • Vilka krav måste elentreprenader ställa på modellen för att effektivisera digitalisering av projekt? Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka vilka krav på information som krävs i samband med att implementera BIM i produktionsskedet inom elentreprenader, samt att beskriva implementeringen av BIM i produktionsskedet för densamma. Metod: En deduktiv ansats i form av en litteraturstudie ligger till grund för den empiriska insamlingen av data. LÄS MER

 5. 5. Livcykelkostnad för ventilationssystem : En jämförelse mellan konventionell och hög luftomsättning för ökad kognitiv förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Martin Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Luftomsättning; kognitiv förmåga; livscykelkostnad; LCC; ventilationssystem; VVS;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har två ventilationssystem konstruerats och jämförts gällande dimensionering, investerings- och livscykelkostnader. Alternativ A har utformats för konventionell luftomsättning medan alternativ B har utformats för att hantera en relativt hög luftomsättning. LÄS MER