Sökning: "MagiCAD"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet MagiCAD.

 1. 1. Tillförlitlighet kring beräkningsmetoder av luftdistributionssystem i Revit MagiCAD.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Sturesson; Edvin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Revit MagiCAD; luftdistributionssystem; beräkningstillförlitlighet; ljud- och tryckfallsberäkning.;

  Sammanfattning : Utvecklingen och etablerandet av BIM vid projektering av ventilationssystem har förenklat arbetsprocessen för branschens projektörer. BIM har med 3D-objekt förändrat projekteringen i byggbranschen och har successivt etablerat sig och används av projektörer runt om i hela världen. LÄS MER

 2. 2. Magicads potential för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Energisystem; MagiCAD; Ventilation; VVS; Tryckfall; Beräkningsprogram; Beräkningsmetoder; Tilluftssystem; Frånluftssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. LÄS MER

 3. 3. Installation av frikyla och vilka kostnader det innebär : Projektering och kostnadsberäkning för användning av frikyla i kylsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Lind; [2018]
  Nyckelord :Frikyla; kylsystem; projektering; kylcentral; flödesschema; pay-back-tid; Autodesk AutoCAD;

  Sammanfattning : In this work, a refrigeration centre with the use of free-cooling has been projected, drawn and then cost-calculated. The work began drawing a flowchart for the cooling system in the cooling centre, this flowchart were drawn in a program called Autodesk Autocad. LÄS MER

 4. 4. Systemvalsanalys av luftdistributionsprincip i kontorsbyggnad

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Renvaktar; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport redovisas ett masterexamensarbete från Kungliga Tekniska högskolan, vars syfte var att jämföra de tre luftdistributionsprinciperna konstantflödesventilation, CAV, med kylbafflar, variabelflödesventilation, VAV, och VAV med kylbafflar utifrån energianvändning, total livscykelkostnad och platsbehov för en typisk kontorsbyggnad i Stockholmsområdet. Bakgrunden till examensarbetet kommer från energikonsultföretaget Bengt Dahlgren, som efterfrågat en systemvalsanalys gällande tidigare nämnda luftdistributionsprinciper, där slutsatserna från examensarbetet är tänkt att komma företaget till nytta i valet av luftdistributionsprincip för framtida projekt. LÄS MER

 5. 5. Systemlösningar för ventilation på en förskola : Energi- samt ekonomiutvärdering för CAV- och VAV-ventilation för olika luftbehandlingsaggregat

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mattias Rundblad; Nasim Walid; [2017]
  Nyckelord :VAV; CAV; Energy Efficiency; Ventilation; Preschool; LCC; Energy Simulation; Sensitivity Analysis; SFP; AHU; VAV; CAV; Energieffektivisering; Ventilation; Förskola; LCC; Energisimulering; Känslighetsanalys; SFP; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Energieffektiviseringar behövs för att klara klimatmålen. Syftet med detta arbete har därför varit att undersöka ventilationen i förskolebyggnaden Rymden i Eskilstuna kommun. LÄS MER