Sökning: "Magic Formula Investing"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Magic Formula Investing.

 1. 1. Momentumeffekten i kombination med Magic Formula Investing : En tillbakablickande studie på Nasdaq Stockholm och First North

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Sköld; Philip Granath; [2020]
  Nyckelord :Momentumeffeken; Värdeinvestering; Magic Formula Investing; Abnormal avkastning; Teknisk analys; Fundamental analys; Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvoten.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar två investeringsstrategier, momentum utifrån Jegadeesh & Titman (1993) och värdeinvestering utifrån Greenblatts (2006) Magic Formula Investing (MFI). Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att generera positiv abnormal avkastning på den svenska aktiemarknaden utifrån dessa strategier. LÄS MER

 2. 2. Magic Formula på den svenska aktiemarknaden : Kan en värdeinvesteringsstrategi generera abnormal avkastning på lång sikt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nordström; Sofia Lindh; [2020]
  Nyckelord :Abnormal returns; value-investing; magic formula. three-factor model; SMB; HML; beta; magic formula; three-factor; trefaktormodellen; abnormal avkastning; värdeinvestering; HMB; SMB; Beta;

  Sammanfattning : Att slå marknaden har varit ett kontroversiellt ämne inom akademin under en väldigt lång tid.Enligt EMH, en grundläggande finansteori, är det inte möjligt att “slå marknaden” under enlång tid utan att ta högre risk. LÄS MER

 3. 3. THE MAGIC FORMULA - EN UTVÄRDERING AV EN FUNDAMENTAL INVESTERINGSSTRATEGI PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Hauri; Johannes Sköld; [2019-02-18]
  Nyckelord :Effecient Market Hypothesis; Fundamental analysis; Investments strategies; Magic Formula; Value investing;

  Sammanfattning : This thesis examines the predictive powers of the basic stock picking model, The Magic Formula (MF), as well as the modified version of the model, The Free-Cash-Flow augmented Magic Formula (MF-CF) as suggested by Davydov, Tikkanen and Äijö (2016). By using a sample of the firms listed in the Stockholm Stock Exchange during 2008-2018, our results indicate that both models predict high risk, but only the MF provide higher returns. LÄS MER

 4. 4. The Moat of Finance : Does Complexity Reward the Private Investor?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Svanberg; Daniel Max; [2019]
  Nyckelord :Price to Earning; Price to Book; Dividend Yield; Multi-ratio Strategies; Efficient Market Hypothesis; Modern Portfolio Theory; Excess Returns; Alpha and Stockholm Stock Market.;

  Sammanfattning : This paper evaluates the ability of single and multi-ratio investment strategies, such as P/E, P/B, Magic Formula and Piotroski F-score, to generate excess returns and positive alpha values on the Stockholm Stock Market. Performances of the strategies tested are compared to the Stockholm Stock Market as a whole, also known as the index “OMXSPI”. LÄS MER

 5. 5. Combining Value and Quality on the Swedish Equity Market: Does it hold over time?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Hesslevik; Victor Wolf; [2019]
  Nyckelord :Magic Formula; Value Investing; Abnormal Returns; Efficient Market Hypothesis; Portfolio Management;

  Sammanfattning : The ultimate goal of many investors is to achieve alpha. Yet, most of them are unable to do this on average. Strategies achieving anomalous effects relating to e.g. LÄS MER