Sökning: "Magisteruppsats barnmorskeprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Magisteruppsats barnmorskeprogrammet.

 1. 1. Stop in the name of love. En pilotstudie om några ungdomars tankar kring oskyddat sex

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emma Häggmark; Jennie Fjellman; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/kurskod: Barnmorskeprogrammet/Reproduktiv och perinatalhälsa Examens arbete II, OM 1660.... LÄS MER

 2. 2. Förlösande Psykoprofylax? En pilotstudie om föräldrapars förlossningsupplevelse efter psykoprofylaxutbildning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Liselott Hallberg; Ulrika Lavebäck; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets art: MagisteruppsatsProgram: Barnmorskeprogrammet Reproduktiv ochPerinatal hälsa Höstkursen 2007Kursbeteckning: OM1660, Examensarbete II.... LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av kvinnor som söker vård under latensfasen. En retrospektiv studie

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Linda Bergelin; Maria Shearer; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetes art: MagisteruppsatsProgram/kurs/kurskod: Barnmorskeprogrammet/Reproduktiv och perinatal hälsa –Examensarbete II/OM 1660.... LÄS MER

 4. 4. Reproduktiv hälsa. En begreppsanalys av reproduktiv hälsa ur ett barnmorskeperspektiv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Pia Aasma; Theresa Kusoffsky; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/kurs/kurskod: Barnmorskeprogrammet/Reproduktiv och perinatalhälsa-examensarbete II/OM1660.... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av infertilitet. En metasyntes

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Elin Olsson; Linda Wendelid; [2009-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/Kurs/Kurskod: Barnmorskeprogrammet/ Reproduktivoch perinatal hälsa – examensarbete II/ OM1660.... LÄS MER