Sökning: "Magisteruppsats revision"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Magisteruppsats revision.

 1. 1. Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikt och revisionsplikt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Suleyman Alp; Alexander Ekqvist; [2014]
  Nyckelord :Revisor; Revisorrollen; Revisionsrollen; Institutionell teori; Tvingande institutionell påverkan; Principal-agent teori; Revisionsteori; Argument; Dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikten och revisionsplikten? Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi: Redovisning/Revision Författare: Alexander Ekqvist och Suleyman Alp Handledare: Arne Fagerström År: 2014 Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva diskussionen som finns och har funnits i samhället gällande revisorns roll och identifiera för- och motargument i koppling till tvingande institutionell påverkan på utformningen av revisorns roll över tiden. Vidare kommer uppsatsen även belysa hur utökade krav på anmälningsplikt och revisionsplikt har påverkat utvecklingen av revisorns roll. LÄS MER

 2. 2. Byrårotation och konsulttjänstförbud i EU:s förordningsförslag: Hur påverkas revisorns oberoende?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Johan Wikensjö; [2012]
  Nyckelord :Revision; EU kommissionens förordningsförslag; byrårotation konsulttjänster; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Revision, Magisteruppsats VT 2012. Författare: Malin Andersson & Johan Wikensjö Handledare: Anne Loft Titel: Byrårotation och konsulttjänstförbud i EU:s förordningsförslag: Hur påverkas revisorns oberoende? Bakgrund och Problem: 2010 gavs EU kommissionens Grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från krisen ut, vilken senare mynnade ut i ett förordningsförslag. LÄS MER

 3. 3. Revisionens vara eller icke vara Det är frågan?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sigge Kleen; [2012]
  Nyckelord :Audit; mandatory audit; voluntary audit; revision; revisionsplikt; frivillig revision;

  Sammanfattning : SammanfattningMagisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan i Jönköping, VT 2012Författare: Sigge KleenTitel: Revisionens vara eller icke vara, Det är frågan? Bakgrund och Problem: 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i Sverige, syftet var att hjälpa mindre företag med kostnadsbesparingar då revisionen ansågs som betungande. För att inte förändringen skulle bli för stor för samhället valde regeringen att sätta gränsvärdena för vilka företag som fick omfattas av frivillig revision relativt lågt. LÄS MER

 4. 4. Oligopolets fall? : En analys av EU kommissionens förslag till att lösa upp revisions-och rådgivningsbranschens marknadskoncentration

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Caroline Lillevang; Anna Norrsell Karlsson; [2011]
  Nyckelord :too big to fail; the big four; byrårotation; gemensam revision; marknadskoncentration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Revision, Magisteruppsats, VT 2011. Författare: Caroline Lillevang & Anna Norrsell Karlsson Handledare: Gunnar Rimmel & Fredrika Askenmalm Titel: Oligopolets fall? – En analys av EU kommissionens förslag till att lösa upp revisions- och rådgivnings-branschens marknadskoncentration Bakgrund och Problem: Enligt den utgivna Grönboken är det nödvändigt för den finansiella stabiliteten att re-visions- och rådgivningsbranschen och dess marknadsstruktur utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Den slopade revisionsplikten : revison: en plikt eller en tillgång?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Sedighha; [2011]
  Nyckelord :Frivillig revision; Revisionsplikt; Kreditgivning; Revision; Revisor. Små aktiebolag;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Den slopade revisionsplikten Seminariedatum: 20 Januari Kurs: Magisteruppsats (D-uppsats) inom Företagsekonomi 15 poäng Författare: Daniel Sedighha Handledare: Docent Markku Penttinen Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur bankernas kreditgivningsprocess, Skatteverkets kontrollprocess och revisionsbyråers samt småföretagens verksamhet förändrats efter revisionspliktens slopande 1 november 2010. Studien inriktar sig på att studera införande av slopad revisionsplikt för små företag ur fyra aktörers perspektiv, genom att ställa följande frågor: Hur har bankernas kreditgivningsprocess till småföretag förändrats efter revisionspliktens slopande? Ökar risken för ökade kreditförluster för bankerna med frivillig revision? Hur har Skatteverkets kontrollprocess förändrats efter revisionspliktens slopande? Hur har revisionsbyråer påverkats efter revisionspliktens slopande? Hur påverkas småföretag av en frivillig revision? Metod: Studien genomförs med en kvalitativ metod genom intervjuer. LÄS MER