Sökning: "Magisteruppsats sjuksköterska"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Magisteruppsats sjuksköterska.

 1. 1. Företagsfinansiering : Varför lånar kvinnor mindre pengar än män då de startar företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elin Tingmyr; Elisabeth Särndahl; [2008]
  Nyckelord :organisationskultur; genusvetenskap; företagande;

  Sammanfattning : I en undersökning, gjord av Svenskt Näringsliv under 2007, framkom att tre gånger såmånga företag drivs av män som av kvinnor men att det finns stora skillnader mellan deolika länen och kommunerna i Sverige. En arbetskraftsundersökning, som gjorts avSCB under 2005, visar att färre antal kvinnor än män är företagare. LÄS MER

 2. 2. Synergonomi och arbetsbelysning för sjuksköterskor inom avancerad hemsjukvård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Malin Håkansson; [2008]
  Nyckelord :Ergonomics; Visual ergonomics; Working light; Work environment; Nurse; Domiciliary care; Systematic work environment management; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Synergonomi; arbetsbelysning; arbetsmiljö; sjuksköterska; avancerad hemsjukvård;

  Sammanfattning : The main aim of this master thesis was to examine the visual ergonomics and the systematic work environment management concerning lighting issues for nurses within domiciliary care. Further aims were to examine a few existing lighting solutions, to come up with ideas for future possible lighting solutions, and to evaluate if the legal regulations for lighting is satisfying and if the regulations are obeyed in domiciliary nursing. LÄS MER

 3. 3. Palliativ vård i livets slut

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie Becker; [2007]
  Nyckelord :cancer; vård; smärta; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Beskrivning: PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER EN KVALITATIV STUDIE MARIE BECKER Becker, M. Palliativ vård i livets slut Sjuksköterskors erfarenheter. En kvalitativ studie. Examensarbete i Omvårdnad- magisteruppsats 10 poäng. LÄS MER