Sökning: "Magnesium"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Magnesium.

 1. 1. Effekt av magnesiumsupplement på insulinresistens hos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ida Sigvardsson; Fanny Moberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :Magnesium; insulinresistens; oral supplementering; Magnesium; insulin resistance; oral supplementation;

  Sammanfattning : BakgrundNära 800 miljoner människor världen över lever med prediabetes eller diagnostiserad diabetes typ2. Magnesium har en betydande roll för glukosmetabolismen och hypomagnesemi har setts varavanligt förekommande vid förekomst av insulinresistens. LÄS MER

 2. 2. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maria Weigl; [2019]
  Nyckelord :gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Sammanfattning : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Optimizing the sealing of tubular heating elements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Victor Almblad; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tubular heating elements, produced by Backer AB are today commonly used, serving as systems for intelligent heating in automotive, medical and household industries. Tubular heating element consists of a mantle, resistance wire, electrical insulation (magnesium oxide) and a sealing. LÄS MER

 5. 5. Novel Ammonia Storage Materials for SCR Systems : Carbon Materials – Salt Composites

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nicolas Grimaldos Osorio; [2019]
  Nyckelord :magnesium chloride; ammonia; carbon materials; SCR; NOx reduction; sorption;

  Sammanfattning : The emissions of nitrogen oxides (NOx) are a serious environmental problem due to its relationship with the formation of smog, acid rain and because they are dangerous for human and animal health. These gases are produced in high quantities in diesel engines used for automotive applications, and different strategies are being used to reduce them, among which are the Selective Catalytic Reduction (SCR) systems. LÄS MER