Sökning: "Magnetisk resonanstomografi"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Magnetisk resonanstomografi.

 1. 1. Tillförlitligheten i åldersbestämning av knät

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hall; Sophia Halvarsson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Medicinsk åldersbedömning; Radiologisk diagnostik; Magnetisk resonanstomografi; Röntgen; Knä;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Antalet ensamkommande barn har ökat markant under de senaste åren och en ny medicinsk åldersbedömningsmetod infördes år 2017 i Sverige. Medicinsk åldersbedömning är en del i åldersbedömningsprocessen som genomförs av Migrationsverket med hjälp av Rättsmedicinalverket. LÄS MER

 2. 2. Tomosyntes och förkortad magnetisk resonanstomografi- framtidens teknik? : En litteraturstudie om alternativa metoder för bröstcancerscreening

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Muhr; Neda Hedary; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; screening; mammografi; brösttomosyntes; magnestisk resonanstomografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Study of brain imaging correlates of Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Canal Garcia Anna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accurate diagnosis in the early stages is an important challenge for the prevention and effective treatment of Alzheimer’s Disease (AD). This work proposes a method of analysis of the correlation of Mild Cognitive Impairment (MCI) subtypes and its progression to AD using neuroimages such as structural magnetic resonance imaging (MRI) scans. LÄS MER

 4. 4. T2 Mapping Compared to Standard MRI Assessment : An Assessment of the Knee Cartilage on Distal Femur

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jennie Andersson; [2019]
  Nyckelord :MRI; T2-mapping; articular cartilage; distal femur; knee; MR; T2-mapping; ledbrosk; distala lårbenet; knä;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) has become the most important modality for assessment of pathological changes in the knee cartilage. The assessment of the cartilage is usually made by a set of anatomical MRI images with different sequences. LÄS MER

 5. 5. Sensitiviteten hos magnetkameran vid diagnosticering utav prostatacancer : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :James Sarvan; [2019]
  Nyckelord :prostata; cancer; sensitivitet; biopsi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer diagnostiseras oftast med en prostatabiopsi ledd utav ett transrektalt ultraljud (TRUS). Magnetisk resonanstomografi kan också användas för att upptäcka prostatacancer och en diagnos kan sedan ställas utifrån bildtagningen. LÄS MER