Sökning: "Magnetkamera"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Magnetkamera.

 1. 1. Olika interventionsmetoder och deras påverkan på vuxna patienter i samband med magnetisk resonanstomografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ahmed Memic; Nefize Baserdem; [2019]
  Nyckelord :MRT; MR scan; intervention; anxiety; artefacts; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetisk resonanstomografi har blivit allt vanligare när det kommer till diagnostisering av sjukdomar. Det är inte ovanligt att patienter upplever obehag, ångest och oro i samband med MRT. Detta kan leda till att patienterna rör på sig under undersökningen vilket kan leda till rörelseartefakter och sämre bildkvalitet. LÄS MER

 2. 2. Natural sugar as an MRI contrast agent for brain cancer detection using chemical exchange saturation transfer (CEST) imaging at 3T

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Anina Seidemo; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Hjärntumörer utgör cirka 2,5% av alla cancerdiagnoser i Sverige (2013) och femårsöverlevnaden är cirka 50%. Hjärntumörer diagnostiseras med bildtagningstekniker såsom datortomografi (CT), positronemissionstomografi (PET) och magnetkamera (MR). LÄS MER

 3. 3. Inverkan av bröstdiagnostik med MR inför kirurgisk behandlning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madeleine Eriksson; Sofie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :magnetic resonance imaging; breast cancer; lesion; preoperative; surgical treatmen; magnetresonanstomografi; bröstcancer; lesion; preoperativ; kirurgisk behandling;

  Sammanfattning : Inledning: Bröstcancer är en vanlig cancerform hos kvinnor och årligen drabbas 1,5 miljoner kvinnor världen över. Screeningprogram och tidig upptäckt är två faktorer som leder till ökad överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar patienters upplevelse av ångest och rädsla vid MR undersökning samt informationens påverkan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amna Trnovac; Masoud Iranpour; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion:​ Magnetkamera (MR) är en modalitet som används för diagnostisering av vissa sjukdomar som är svåra att upptäcka med konventionell röntgen. Undersökningen kräver att patienten ska ligga stilla medan denne körs in i en gantry. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer leder till oro hos patienten i samband med en MR-undersökning och hur kan information påverka upplevelsen av oro?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Setterlund; Maria Thulin; [2017-05-19]
  Nyckelord :Magnetkamera; information; oro; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljön runt en magnetkamera är högteknologisk och kan te sig mycket obehaglig för patienterna eftersom den är uppbyggd som en tunnel som för en del kan kännas trång. Alla olika ljud av varierande karaktär vid bildtagningen kan för den oinvigde kännas skrämmande. LÄS MER