Sökning: "Magnetkamera"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Magnetkamera.

 1. 1. Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Clausen; Victoria Lundblad; [2021-06-08]
  Nyckelord :Magnetkamera; graviditet; foster; riskfaktorer; gadolinium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. LÄS MER

 2. 2. Data Augmentation to Improve Cross-Domain Generalization in Deep Learning MRI Segmentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Rasmus Helander; [2021]
  Nyckelord :deep learning; medical imaging; mri; segmentation; data augmentation; cyclegan; noisy labels; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Semantic segmentation of medical images is an important task with many applications. However, manually delineating 3D images is time-consuming and the demand for automation is high. For many image segmentation tasks, deep learning has provided state-of-the-art results. LÄS MER

 3. 3. Automatic magnetic resonance brain volume measurements to assess the effect of minimised blood sample extraction on brain development in extremely preterm infants

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Hickmat Hamie; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; Brain development; Prematurity; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: To evaluate a pipeline for automatic MRI brain segmentation and volumetric tissue structure quantification in a cohort of extremely preterm infants. Methods: 13 extremely preterm neonates underwent MRI-scanning at a term equivalent age. Seven of these subjects had suitable MRI sequences and were analyzed in the pipeline. LÄS MER

 4. 4. Microstructural Brain Damage in Patients with SLE: An Analysis using Automated Segmentation of Nerve Tracts from Diffusion MRI

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Anna Wikström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Systemic Lupus Erythematosus, SLE, is a disease with a large variation of symptoms. Some patients have neuropsychiatric symptoms, such as cognitive dysfunction and epilepsy. The classification of patients into NPSLE, with neuropsychiatric symptoms, and non-NPSLE, without these symptoms, is uncertain. LÄS MER

 5. 5. Diagnostisk träffsäkerhet vid biopsering av prostatacancer : Bilddiagnostik och biopsimetoder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Nina Andréasson; Clara Eriksson; [2020]
  Nyckelord :PSA; magnetic resonance; transrectal ultrasound; clinically significans; clinically insignificans; PSA; magnetresonans; transrektalt ultraljud; klinisk signifikans; klinisk insignifikans;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Prostatan tillhör de manliga reproduktionsorganen och producerar bland annat prostataspecifikt antigen (PSA) som kan påvisas i blodet. Förhöjda värden av PSA kan bero på prostatacancer. LÄS MER