Sökning: "Magnetkompass"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Magnetkompass.

  1. 1. Studie av integration mellan rategyron och magnetkompass

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

    Författare :Sara Nilsson; [2004]
    Nyckelord :Reglerteknik; Navigation; Estimation; Kalman filtering; Rategyro triad; Accelerometer triad; Magnetometer triad; Reglerteknik;

    Sammanfattning : This master thesis is a study on how a rategyro triad, an accelerometer triad, and a magnetometer triad can be integrated into a navigation system, estimating a vehicle’s attitude, i.e. its roll, tipp, and heading angles. When only a rategyro triad is used to estimate a vehicle’s attitude, a drift in the attitude occurs due to sensor errors. LÄS MER