Sökning: "Magnus Åhström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Åhström.

 1. 1. Musik och samhällsdidaktik : En intervjustudie om gymnasielevers upplevelse av musik i samhällskunskapsundervisningen

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning; Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena; Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Magnus Åhström; [2021]
  Nyckelord :Music; lyrics; aesthetic learning; teaching; social studies didactics; student s life- world; upper secondary school.; Musik; låttexter; estetiska läroprocesser; undervisning; samhällsdidaktik; elevens livsvärld; gymnasieskola.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka gymnasielevers upplevelse av musik och låttexter som ett didaktiskt redskap inom ramen för samhällskunskapsämnet. Studien avser också att öka förstå- elsen för de faktorer som påverkar elevernas upplevelse av detta didaktiska redskap, samt deras upplevelse av estetiska läroprocesser på gymnasienivå. LÄS MER

 2. 2. Kuba och historiens slut : En studie om svenska tidningars gestaltningar av Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magnus Åhström; [2020]
  Nyckelord :Cuba; The Cold War; communism; Fidel Castro; ideologies; framing theory; End of history; journalism; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.; Kuba; kalla kriget; kommunism; Fidel Castro; ideologier; gestaltningsteorin; Historiens slut; journalistik; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur tre rikstäckande svenska dagstidningar med varierande ideologisk grund gestaltat ett urval av politiska händelser på Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre 1962–1994. De politiska händelserna på Kuba som granskats är Kubakrisen 1962, Olof Palmes Statsbesök 1975 samt Specialperioden 1990–1994. LÄS MER