Sökning: "Magnus Agerberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Agerberg.

 1. 1. Hur värderingar i samhället påverkar sjuksköterskans skyldigheter : en litteraturöversikt över hur substansberoende patienter bemöts och behandlas inom vården.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Magnus Hulth; Lisbeth Flores Varela; [2017]
  Nyckelord :Substance abuse; Attitudes of nurses; Knowledge; Caring relationship; Substansberoende; Sjuksköterskors attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoende är en medicinsk sjukdom som har bland annat genetiska och sociala orsaker (Agerberg, 2008). I Sverige ökar antalet insjuknade samtidigt som det är ett av de länder i västvärlden som behandlar minst med opioider. LÄS MER

 2. 2. Swedish Equity Mutual Fund Performance : A comparison between mutual funds provided by banks and their non-bank counterpart

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Filip Agerberg Backlund; Magnus Pettersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The fund market has increased in popularity over the past two decades. Today the majority of the highest asset funds on the Swedish market are managed and owned by banks. On the other hand, media is frequently publishing ranking lists and newsfeeds presenting the poor mutual fund performance of funds managed by banks. LÄS MER