Sökning: "Magnus Alfredsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Magnus Alfredsson.

 1. 1. Going concern assumtion in a Swedish context -do auditors change their propensity to issue a going concern opinion in different stages of the business cycle?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Alfredsson; Magnus Fransson; [2011-06-17]
  Nyckelord :Going concern; bankruptcy; business cycle; audit firm size and audit quality; bankruptcy prediction models;

  Sammanfattning : BackgroundTo begin with, there has been a persistent public criticism of auditors in accounting scandals and of particular concern is their inability to forewarn the public of business failures, that is, no going concern opinion has been issued in the audit report. The implication here is that without having received a going concern opinion companies are filing for bankruptcy. LÄS MER

 2. 2. Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer. En pyramidmodell jämförs med en naivmodell.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Alfredsson; [2001]
  Nyckelord :Aktieportfölj; Diversifiering; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Enligt ägarstatistik har många svenska aktieportföljer en högre risk än vad de borde i förhållande till avkastningen de kan väntas ge. Avsaknaden av modeller för uppbyggnad av portföljer kanske är en orsak? Syfte: Att undersöka om uppbyggnaden av aktieportföljer gjorda med hjälp av en pyramidmodell är bättre än uppbyggnaden av en naiv portfölj. LÄS MER

 3. 3. Rationella förväntningar på optionsmarknaden : en jämförelse mellan faktisk, implicit och historisk volatilitet.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Karlsson; Martin Kvist; Magnus Alfredsson.; [2001]
  Nyckelord :Option; Volatilitet; Implicit volatilitet; Rationella förväntningar.;

  Sammanfattning : På börssidorna i affärstidningarna, Dagens Industri och Finanstidningen, presenteras både det teoretiska priset och marknadspriset för aktieoptioner. Mellan dessa båda priser förekommer det nästan alltid en skillnad. Denna skillnad förklaras med att priserna är baserade på olika volatiliteter. LÄS MER