Sökning: "Magnus Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Magnus Andersson.

 1. 1. Utomhuspedagogik – naturen som källa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Magnus Levin; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Outdoor learning; Science education; Udeskole; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att få en förståelse för hur man kan arbeta med utomhuspedagogik och vilka utmaningar arbetssättet medför. Kunskapsöversikten bygger på två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Ökad grundvattenbildning genom pumpning av salt grundvatten från berggrunden på Gotland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Magnus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Groundwatercept. modelling; gotland; seawater; salt groundwater; saltwater interface; pumping; SEAWAT; MODFLOW; Grundvattenmodellering; gotland; havsvatten; salt grundvatten; pumpning; SEAWAT; MODFLOW; ö; sötvattenlins; språngskikt;

  Sammanfattning : På grund av ökad brist och ökad efterfrågan efter vatten på Gotland undersöks möjligheten att genom pumpning av salt grundvatten, lokalt sänka gränsen mellan salt och sött grundvatten som ligger under ön samt öka grundvattenbildningen. Med saltvattengränsen längre ner i marken skulle djupare brunnar kunna borras och större uttag skulle kunna ske vid upprättande av en grundvattentäkt. LÄS MER

 3. 3. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 4. 4. Returhantering av kläder inom e-handel : Öka lönsamheten genom att minimera onödiga returer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sebastian Ringeby; Magnus Andersson; [2018]
  Nyckelord :return management; return; avoidance; gatekeeping; return policy; e-commerce and operational returns management process; returhantering; returer; avoidance; gatekeeping; returpolicy; e-handel; operativ returhantering;

  Sammanfattning : I takt med e-handelns starka tillväxt så har även antalet returer ökat och e-handelsföretag kan ha upp till 50 % i returandel vilket kan medföra höga kostnader. Detta har inneburit att returhanteringen blivit en allt viktigare del för e-handelsföretag. LÄS MER

 5. 5. Experimentell studie av prestandaskillnader mellan native Android och Xamarin för mobilapplikationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Filip Andersson Vestman; Magnus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Mobile application; Native Android; Xamarin; Cross-platform; Cross-compile; Development platform; Mobilapplikation; Native Android; Xamarin; Cross-platform; Cross-compile; Utvecklingsplattform;

  Sammanfattning : Sedan smarta mobiltelefoner introducerades har användningen och likaså behovet av mobilapplikationer ökat exponentiellt. När utvecklingsprocessen för en mobilapplikation påbörjas måste en utvecklare utvärdera ett antal faktorer som kan påverka mobilapplikationens användning eller prestanda, till exempel utvecklingsplattform som denna studie fokuserar på. LÄS MER