Sökning: "Magnus Blomqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Blomqvist.

  1. 1. Mirroring and Disruption - A Case Study of Nokia’s Decline

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Magnus Sjölander; Carl-Johan Blomqvist; DAÐI SNÆR SKÚLASON; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER