Sökning: "Magnus Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Magnus Dahl.

 1. 1. Folkberedskapens ombudsverksamhet : och korporatismens roll under beredskapstiden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emil Englund; [2020]
  Nyckelord :beredskapstiden; Statens informationsstyrelse SIS folkberedskap en ; ortsombud; demokrati; Robert Dahl; pluralism; autonomi-kontroll; Magnus Hjort; korporativism korporatism ; icke-statliga organisationer; föreningsliv;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Statens informationsstyrelses fyra sammanställningar av folkberedskapens orts- och länsombuds årliga rapporter 1941-1944. Syftet är att ta reda på mer om vilken roll icke-statliga organisationer hade för roll i det kulturella folkberedskapsarbetet på lokal nivå runt omkring i Sverige under beredskapstiden. LÄS MER

 2. 2. Redeeming Mr. White: Forgiveness in Breaking Bad from a Christian perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Marcus Enochsson; [2017]
  Nyckelord :christian theology; forgiveness; breaking bad; walter white; television; Philosophy and Religion; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis offers an analysis of how Breaking Bad's anti-hero Walter White can be viewed through the lens of forgiveness within Christian theology. The theories used for the theological approach are those presented by Magnus Abrahamson (Th. D), Desmond and Mpho Tutu, and Per Arne Dahl. LÄS MER

 3. 3. Fri lek i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magnus Dahl; Roland Englesson; [2015]
  Nyckelord :Fri lek; fri tid; fritidshem; fritidspedagog; institutioner; lek; proximal utvecklingszon; samvarokompetens;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar ämnet fri lek under den fria tiden på fritidshem. Syftet med arbetet var att få mer kännedom om hur barn på två fritidshem lekte och samspelade med varandra i ett lärande, samt hur fritidspedagogerna såg och förhöll sig till barnens lek under den fria tiden. LÄS MER

 4. 4. Din sökning gav inga träffar : En undersökning om folkbibliotekspersonal och deras upplevelser vid sökning i bibliotekskatalogen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Ahlström; Magnus Dahl; [2014]
  Nyckelord :användbarhet; katalogsystem; biblioteksdatasystem; sökverktyg; folkbibliotek; bibliotekspersonal; TAM; användbarhetsteori;

  Sammanfattning : Today, one of the foremost tools used by the library staff is the library catalogue search tools. It has come to our understanding that some library staff are dissatisfied with how the search tools works. LÄS MER

 5. 5. Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Dahl; Erik Thuresson; [2011]
  Nyckelord :Systematic layout planning; manufacturing strategy; inventory control; product classification; order quantity; forecasting; operations layout.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title Production layout and improvements of operations at Purus AB Authors Dahl, Johan. Industrial Engineering and Management Thuresson, Erik. Industrial Engineering and Management Supervisor Eriksson, Magnus. Plant Manager at Purus AB Perborg, Lennart. LÄS MER