Sökning: "Magnus Don"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Magnus Don.

 1. 1. “I DON’T THINK WE’VE BEEN FORMALLY INTRODUCED?” Re-contextualising a Literary Model for First Meetings through Adaptation Theory and Fan Fiction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Brus; [2019-02-08]
  Nyckelord :narratology; adaptation theory; fan fiction; Jean Rousset;

  Sammanfattning : (Re-)contextualising narratology in today’s world of rapid technological developmentand widespread access to the internet serves as the basis of this essay, which exploreswhat happens when narratology, adaptation theory and fan fiction theory intersect andinteract. It combines a surface level quantitative study with qualitative text analysis,using Rousset’s literary model from 1981 on first meetings between lovers-to-be as thenarratological reference, and the first meeting between the characters Alec Lightwoodand Magnus Bane as the text subject (using a corpus consisting of a novel, its officialfilm and TV-show adaptations, and thirty fan fictions). LÄS MER

 2. 2. Rösträtt : Olika perspektiv på rösträttshistorien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Magnus Gärdebrand; [2018]
  Nyckelord :Voting rights; Sweden; reform; voting right history; Rösträtt; Sverige; reform; rösträttshistoria;

  Sammanfattning : When history is written is often concluded to most people that the version that is being told is the only frame that’s exist, but not only that most readers don´t reflect that the story they reading could have more than one cause and effect. This paper is trying to answer if and if so why seven different authors have different conclusions when they are describing the right to vote reform in Sweden during the period between 1880 and 1918. LÄS MER

 3. 3. Går det att odla ekologiskt vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Amanda Halvarsson; [2018]
  Nyckelord :vårvete; lantvetesorter; bakegenskaper; vetets historik; vetets genetik; Triticum; odlingsåtgärder; väderdata; falltal; glutenhalt; kvalitetsegenskaper;

  Sammanfattning : Intresset för hantverksmässig bakning med vete ökar. Utifrån detta kommer denna studie att belysa kedjan från ”jord till bord” genom odlingsförsök, intervjuundersökning samt bakning på mjöl från försökssorterna som bedöms av en smakpanel. Sortförsöket med vårvete (Triticum Aestivum L. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad Marknadsföring -Uppskattat eller ett hot mot konsumenters integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Hallner; Sofie Berggren; Yasmine Ströberg; [2016]
  Nyckelord :Facebook; integritet; köpbeteende; Individanpassad marknadsföring: CRM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Personalized Marketing- do consumers appreciate it or is it a threat against integrity? Seminar date: 2016-01-15 Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPS) Authors: Sofie Berggren, Anna Hallner & Yasmine Ströberg Advisor: Magnus Lagnevik Key words: Personalized marketing, CRM, buying behavior, integrity, Facebook Purpose: The purpose of this paper is to investigate how consumers perceive personalized marketing on Facebook and how it affects their buying behavior online. The thesis focuses on consumer’s attitudes, preferences and behavior while being exposed to this kind of advertising. LÄS MER

 5. 5. Stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga gymnasieelever som läser på gymnasiet : En jämförelse mellan de som läser, respektive inte läser specialidrott

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Nordin; Magnus Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stress; Coping; Stresshantering; Symptom; Stressorer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka och beskriva eventuella skillnader respektive likheter i graden av fysisk aktivitet, stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga elever som läser respektive inte läser specialidrott (benämns i fortsättningen som SI) på gymnasiet.(1)I vilken grad är eleverna fysiskt aktiva? (2)I vilken grad upplever och/eller känner eleverna stressorer? (3)I vilken grad upplever och/eller känner eleverna symptom vid stress? (4)I vilken grad använder sig eleverna av copingstrategier?MetodMetoden är av explorativ kvantitativ karaktär, som med enkät som verktyg, undersöker och kartlägger fysisk aktivitet, stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga elever som läser på gymnasiet. LÄS MER