Sökning: "Magnus Don"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Magnus Don.

 1. 1. Går det att odla ekologiskt vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Amanda Halvarsson; [2018]
  Nyckelord :vårvete; lantvetesorter; bakegenskaper; vetets historik; vetets genetik; Triticum; odlingsåtgärder; väderdata; falltal; glutenhalt; kvalitetsegenskaper;

  Sammanfattning : Intresset för hantverksmässig bakning med vete ökar. Utifrån detta kommer denna studie att belysa kedjan från ”jord till bord” genom odlingsförsök, intervjuundersökning samt bakning på mjöl från försökssorterna som bedöms av en smakpanel. Sortförsöket med vårvete (Triticum Aestivum L. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad Marknadsföring -Uppskattat eller ett hot mot konsumenters integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Hallner; Sofie Berggren; Yasmine Ströberg; [2016]
  Nyckelord :Facebook; integritet; köpbeteende; Individanpassad marknadsföring: CRM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Personalized Marketing- do consumers appreciate it or is it a threat against integrity? Seminar date: 2016-01-15 Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPS) Authors: Sofie Berggren, Anna Hallner & Yasmine Ströberg Advisor: Magnus Lagnevik Key words: Personalized marketing, CRM, buying behavior, integrity, Facebook Purpose: The purpose of this paper is to investigate how consumers perceive personalized marketing on Facebook and how it affects their buying behavior online. The thesis focuses on consumer’s attitudes, preferences and behavior while being exposed to this kind of advertising. LÄS MER

 3. 3. Stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga gymnasieelever som läser på gymnasiet : En jämförelse mellan de som läser, respektive inte läser specialidrott

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Nordin; Magnus Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Stress; Coping; Stresshantering; Symptom; Stressorer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka och beskriva eventuella skillnader respektive likheter i graden av fysisk aktivitet, stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga elever som läser respektive inte läser specialidrott (benämns i fortsättningen som SI) på gymnasiet.(1)I vilken grad är eleverna fysiskt aktiva? (2)I vilken grad upplever och/eller känner eleverna stressorer? (3)I vilken grad upplever och/eller känner eleverna symptom vid stress? (4)I vilken grad använder sig eleverna av copingstrategier?MetodMetoden är av explorativ kvantitativ karaktär, som med enkät som verktyg, undersöker och kartlägger fysisk aktivitet, stressorer, symptom och copingstrategier hos manliga elever som läser på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Investeringsprocessen i svensk stålindustri

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Martin Liljenfeldt; Magnus Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Steel industry; investment process; investment; case study; capital budget; Stålindustri; investeringsprocess; investeringar; fallstudie; investeringskalkyler;

  Sammanfattning : Background: Previous studies regarding investments are based on surveys, which has had a low response rate and also in some ways are completely wrong. The companies, which responded to the surveys, actually don’t use the methods they said they did. LÄS MER

 5. 5. Rätt till rättvis rättegång - Om anonyma vittnen och uteblivna förhör

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Magnus Ståhl; [2015]
  Nyckelord :International Law; Processrätt; Anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 6 in the European Convention for the Protection of Human Rights and the Fundamental Freedoms (ECHR), the right to a fair trial, is one of the most important and central substantive rights, especially when it comes to the application of national criminal law. The purpose of this thesis is to account for the regulation concerning anonymous witnesses in the context of ECHR and the Swedish Code of Judicial Procedure (RB) and subsequently compare the two legal systems. LÄS MER