Sökning: "Magnus E. Jonsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Magnus E. Jonsson.

 1. 1. scmt - SuperK Cluster Management Toolkit Plug-and-play management for single-board computer clusters

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Åkerstedt Bergsten; Anders Bolin; Eric Borgsten; Elvira Jonsson; Sebastian Lund; Axel Olsson; [2016-10-24]
  Nyckelord :cluster computing; single-board computer; cluster management; Odroid; ARM;

  Sammanfattning : Computer clusters have become increasingly important in elds such as high-performance computing and database management due to their scalability and lower economic cost compared with traditional supercomputers. However, computer clusters consisting of x86-based servers are expensive, highly power-consuming, and occupy signi cant space. LÄS MER

 2. 2. Global Justice and Perpetual Peace - The Case for a World Government? : A Critique of Torbjörn Tännsjö´s ‘Global Democracy – The Case for a World Government’

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelning för filosofi

  Författare :Magnus E. Jonsson; [2009]
  Nyckelord :Global Democracy; Torbjörn Tännsjö; World Government; Institutional Cosmopolitanism;

  Sammanfattning : The problems of the world today are global and thus we must act on a global level to solve them. We need to establish a perpetual and global peace and we also need to create global justice. LÄS MER

 3. 3. Europeisk identitet – Den obesvarade frågan? : En kvalitativ studie av EU-konstitutionen och Lissabonfördraget ur två identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Nils Svärd; Magnus E. Jonsson; [2008]
  Nyckelord :EU; Europeiska Unionen; EU-konstitutionen; Lissabonfördraget; Identitet; Europeisk identitet; Ethnie; Smith; Gellner;

  Sammanfattning : Den 13 december 2007 undertecknades ett nytt EU-fördrag i Portugals huvudstad Lissabon. Detta fördrag, kallat Lissabonfördraget, utgör en reviderad form av den EU-konstitution som inte blev godkänd vid folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna 2005. LÄS MER