Sökning: "Magnus Ekqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Ekqvist.

  1. 1. En magisk Formel? : Magic Formula på den europeiska marknaden.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Magnus Ekqvist; Robin Steen; [2018]
    Nyckelord :Magic Formula; Investment Strategy; EMH; Value Investing; Magic Formula; Investeringsstrategi; EMH; Värdeinvestering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. LÄS MER