Sökning: "Magnus Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Magnus Eriksson.

 1. 1. Vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn och ungdomar : En kvalitativ studie utifrån socialsekreterares upplevelser av vårdnadsöverflyttningar

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karina Wouda; Magnus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a child has been in foster care for three years, the Municipal Welfare Committee has to, according to Swedish legislation, evaluate whether or not to transfer the custody of the child to the foster family. Foster families are accepting children with severe physical and mental trauma into their homes, giving them everyday care, and raising and guiding them on their journey to adulthood. LÄS MER

 2. 2. En bortglömd målgrupp? En studie i hur design kan främja tillgänglighet för illitterata.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Magnus Eriksson; Özgür Özgurdamar; [2019]
  Nyckelord :Ikonbaserade gränssnitt; illitterat; tillgänglighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen har lett till att människor har fått större insikt i sina rättigheter och behov. Detta har lett till att tillgängligheten för digitala tjänster har utvecklats markant det senaste decenniet. Dock finns det målgrupper som fallit mellan stolarna. LÄS MER

 3. 3. De sista trälarna: En studie av träldomens avskaffande i Sverige under 1200- och 1300-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Björkman; [2019]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; träl; träldom; slaveri; slavery; landskapslagar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Slavery existed in the Nordic countries until the fourteenth century. There is some debate regarding how old it is and how common it was. However, it is generally regarded that slavery grew less common in Sweden during the thirteenth century and was abolished during the fourteenth century. LÄS MER

 4. 4. Organisatoriska orsaker till vårdtagares missnöje med vården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; Magnus Häglund; [2017]
  Nyckelord :Dissatisfaction; complaints; organisation; patient perspective; quality of health care; Missnöje; klagomål; organisation; patientperspektiv; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Systemet för vård och omsorg är en invecklad konstruktion med många olika aktörer och yrkesgrupper, som lyder under olika styrning och har olika förutsättningar. Inom denna organisation kan många situationer uppstå som kan orsaka missnöje hos vårdtagare. LÄS MER

 5. 5. Jag har aldrig tänkt på det som sorg förut : En kvalitativ studie om hur förskollärare bemöter och arbetar med barn i sorg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erik Eriksson; Magnus Antonsson; [2017]
  Nyckelord :Grief; Bereavement; Loss; Death; Preschool; Children; Sorg; Förluster; Död; Bemötande; Förskola; Barn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare bemöter och arbetar med sorg hos barn. Vi har genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer tagit del av åtta förskollärares erfarenheter och tankar om bemötande och arbete med barn i sorg. LÄS MER