Sökning: "Magnus Fürst"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Magnus Fürst.

 1. 1. En kvalitativ jämförande studie mellan chefslösa och traditionella företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Fürst; Yuming Shi; [2018-08-28]
  Nyckelord :ledarskapets betydelse; chefslös organisationsmodell; hierarkisk organisationsmodell; kommunikation; medarbetarskap; självstyrande team;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att studera hur svenska företag använder sig av den traditionella samt den chefslösa organisationsmodellen i praktiken. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur moderna organisationer fungerar idag. LÄS MER

 2. 2. THE HIDDEN FACES OF THE COURT On the Unobserved Conflicts among the Friends of the Supreme Court of the United States.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Magnus Fürst; [2017-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Supreme Court of the United States has during a long time held an important role in forming the application of American public policy. This study aims to answer the question of what ideological conflict dimensions is present in the context of interest groups attempting to influence the court using amicus curiae briefs. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet som pedagogik : Föreställd ras och publikpositioner i den svenska folktypsutställningen.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Britas Benjamin Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Pedagogical Ideals of Participation; Participatory Media; Measurements; Popular Eugenics; Race-Biology; Exhibits; Travelling Exhibits; Genealogical surveys; Family tree; Imagined community; Masspublics; Herman Lundborg; Carl Magnus Fürst; Gaston Backman; 1919; People-Types; Race; Sweden; Media; Non-Democratic Ideals; Myrdal; The Swedish Institute for Race-Biology; Svenska institutet för rasbiologi; Myrdal; Icke-demokratiska ideal; Media; Sverige; Gaston Backman; Carl Magnus Fürst; Herman Lundborg; Genealogiska undersökningar; Släktforskning; Föreställd gemenskap; Rasbiologi; Utställningar; Ambulerande utställningar; Popularisering; Mätningar; Delaktigörande ideal; Pedagogiska ideal; Användar-genererade medier;

  Sammanfattning : Participation as Pedagogy – Imagined Race and the Exhibit of Swedish Peoples-Types.This essay will analyse and give a deeper picture of the ”The Exhibit of Swedish People-Types” by focusing on the pedagogical ideals that formed the exhibit as an participatory media. LÄS MER

 4. 4. Design av försöksanläggning för trycksatt rökgasrening vid oxy-fuelförbränning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Anna Borg; Mattias Djerv; Magnus Fürst; David Nord; Henrik Olsson; Axel Rosander; [2012]
  Nyckelord :Oxy-fuel combustion; flue gas cleaning;

  Sammanfattning : Reducing the CO2-pollution, resulting from the combustion of fossil coal for energyproduction, is important to affect environmental changes. One way to achieve a reductionis to use the oxy-fuel technology. The technology uses O2 and re-circulated flue gasduring the combustion which results in a flue gas mainly consisting of CO2. LÄS MER