Sökning: "Magnus Hällström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Hällström.

  1. 1. Strömmande video i trådlösa mesh nätverk : Streaming video in wireless mesh networks

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Magnus Hällström; [2014]
    Nyckelord :Meshnätverk; 802.11; Raspberry PI; Digital Djurpark;

    Sammanfattning : This document’s content is the final report of the master´s dissertation Magnus Hällström did during springtime of year 2013. The dissertation’s subject is 802.11s wireless mesh networks with streaming video as a focus point.  During the dissertation a wireless mesh network was set up with different attached cameras for streaming video. LÄS MER